Retour à la page d'accueil de Mulders Cooltec

Jobs

Werving en opleiding


De knowhow van de medewerkers is de grootste rijkdom voor een dienstverlenend bedrijf als het onze. Mulders wil hen als blijk van erkentelijkheid voor hun inzet de mogelijkheid bieden om te evolueren in hun werk. Dankzij individuele ontwikkelingsplannen, de jaarlijkse evaluatie of het stimuleren van de interne mobiliteit bieden wij onze medewerkers motiverende perspectieven op professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Solliciteren bij Mulders


Uw spontane online sollicitatie wordt automatisch in ons bestand opgenomen. Onze rekruteerders  zijn regelmatig op zoek naar profielen die aan onze verwachtingen voldoen.


De professionele vaardigheden van onze medewerkers ontwikkelen


De activiteiten van Mulders vergen een steeds grotere technische bagage en een voortdurende bijscholing van de vaardigheden.

Wij begeleiden onze medewerkers en klanten door bijscholing in de evolutie van onze activiteiten en de specifieke behoeften van de bevolking.
De opleidingen zijn bestemd voor alle categorieën van werknemers, van zodra ze bij ons aan de slag gaan tot aan het einde van hun loopbaan.
Mulders heeft beslist om de werving en opleiding van de medewerkers te bundelen tot opleidingstrajecten.

Zo wordt elke nieuwe medewerker van Mulders bijvoorbeeld uitgenodigd op introductiedagen over Mulders en om nadien, naargelang zijn profiel, alle opleidingen rond veiligheid (een essentieel punt bij Mulders) te volgen die noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van zijn taken.
Daarnaast werd een project, “De pedagogische werven”, opgezet om de integratie van jongeren in ons bedrijf te bevorderen. In dit project worden gedurende drie maanden theorielessen afgewisseld met praktijklessen.