Retour à la page d'accueil de Mulders Cooltec

Industrie

Uw koudeproductie is in veilige handen met Mulders Cooltec

Service en industrie

Mulders Cooltec verzorgt voor u het preventieve onderhoud, de wettelijke periodieke lekdichtheidscontrole, het reglementaire beheer van uw koelvloeistoffen, interventies 24u/24 en alle herstellingen van uw koudeproductie.

Als bedrijf uit de sector van de agrovoeding, autoproductie, papier, farmaceutica, chemie, elektronica, metallurgie of raffinaderijen wilt u zich kunnen toeleggen op de essentie: uw activiteit.

Koudeproductie is een sleutelelement in uw proces: ze moet betrouwbaar, performant en geïntegreerd zijn.

Het is tevens een techniek die steeds meer wordt gereglementeerd en gecontroleerd. Hij moet zorgvuldig en omzichtig worden opgevolgd

Koudeproductietechnieken worden overigens steeds geavanceerder, gevoeliger en performanter. Er zijn sterke technische competenties nodig voor de technische opvolging ervan.

Koudeproductie, tot slot, is een belangrijke post op uw energiefactuur. Het vergt het nodige uitvoeringstalent om het energieverbruik te reduceren voor een betrouwbare koudeproductie.

Mulders Cooltec is een erkend koeltechnisch bedrijf dat u bijstaat bij de reglementaire en technische opvolging van uw koudeproductie-installaties.

Elke dag staan een dertigtal koeltechnici paraat :

  • het preventieve onderhoud van uw installatie;
  • de preventie, de detectie en het herstel van koelvloeistoflekken;
  • de reglementaire lekdichtheidscontrol naargelang het Ton CO2 equivalent van de installatie;
  • compatibiliteit en reglementaire opvolging van de koelvloeistof;
  • interventies 24u/24 met een interventietermijn < 4 uur (interventietijden en 24 h service volgens contractuele afspraken); 
  • het retrofitten van uw installaties naargelang de behoeften en reglementaire evoluties;
  • alle herstellingen van uw koudeproductie, met ondersteuning van de machinefabrikanten;
  • productiegarantie 24u/24;
  • begeleiding bij het verminderen van het energieverbruik van uw koudeproductie.