Retour à la page d'accueil de Mulders Cooltec

Energie in een kringloopeconomie


Door afvalwarmte te recupereren met smart refrigeration © zet Mulders Cooltec afvalwarmte om in een nieuwe, herbruikbare vorm van energie.

Warmte- en koudeproductie worden al te vaak afzonderlijk behandeld. In de ene wordt warmte geïnjecteerd, terwijl die uit de andere wordt verwijderd. De nieuwe warmtepomptechnologieën laten toe om de warmte afkomstig uit de koudeproductie te recupereren, zodat ze opnieuw kan worden geïnjecteerd in de warmteproductie. De warmte circuleert in een gesloten circuit, waardoor op een duurzame manier gas kan worden bespaard.

Of u nu industrieel, beheerder van een ziekenhuis, een hotel, een datacenter, een sportcentrum of eigenaar van gebouwen bent, Mulders Cooltec kan u helpen om veel te besparen. Met de smart refrigeration © stelt Mulders Cooltec u de nieuwste warmtepomptechnologieën beschikbaar om de warmte te recycleren die wordt geëxtraheerd tijdens de koudeproductie en om ze te gebruiken als aanvulling op/vervanging van uw warmteproductie.  


De projecten hebben een zeer korte terugverdientijd (1 tot 3 jaar) en leveren duurzame en aanzienlijke energiebesparingen op.
Deze besparingen zullen nog toenemen naarmate warmte en koude voortdurend en gelijktijdig worden geproduceerd.
Dit zal vaak het geval zijn in de voedingsmiddelenindustrie, in datacenters, ziekenhuizen en hotels. Een gangbare toepassing is de recuperatie van warmte uit afvalwater van een industriële site door middel van een warmtepomp.